เรียน ลูกค้าท่ีรัก

หลังจากท่ี online shop ของเราได้เปิดบริการรับใช้ท่านเป็นเวลา 8 ปี ผ่านมาแล้ว ทีมงานของเราขอเรียนให้ท่านทราบว่า online shop ของเราจะทำการปิดกิจการ ในวันท่ี 31 มีนาคม 2014

NangThai ทีม ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง และขอให้ลูกค้าของเรามีความสุขตลอดไป

Andreas, Markus และ สาว Hermann

ลูกทุ่ง คาราโอเกะ